Kontakt
BUSINESS CONSULTING
& SERVICES

Kancelária
Rosná 22, 040 01 Košice
tel.: (918) 898 979
e-mail: info@bcs-online.sk

Sídlo
Rastislavova 26, 040 01 Košice


Profil
Ekonomika:
 • Ekonomické a organizačné poradenstvo
 • Racionalizácia personálnych nákladov
 • Zakladanie firiem
 • Podvojné účtovníctvo, vedenie účtovných agend, on-line účtovné spracovanie, výstupy na Internet
 • Jednoduché účtovníctvo, vedenie účtovných agend, on-line účtovné spracovanie, výstupy na Internet
 • Riešenia v oblasti daní
 • Daňová optimalizácia
 • Vedenie mzdovej agendy, príp. personálne poradenstvo
 • Kontrola vedenia účtovníctva, vytipovanie vybraných rizík, riešenie workflow
 • Zastupovanie v daňovom, správnom konaní - voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, okresnému úradu práce, zdravotným poisťovniam, miestnej správe a pod.
 • Styk s bankou - bankové úhrady, internetbanking, home-banking, mobilbanking, podnikateľské zámery, bankové výkazy a iné
Informačné systémy:
 • Analýza podnikových procesov
 • Návrh riešení, zavádzanie IS na mieru, alebo typových aplikácií
 • Výber najvhodnejšieho riešenia pre klienta - prieskum trhu
 • Dozor pri výstavbe informačných systémov, ich implementácií a využívaní
 • Zefektívnenie podnikových tokov dát, príp. návrh iných opatrení v oblasti efektivity


Kde nás nájdete:


Prístup autom je od Mudroňovej ulice.
( Z Jantárovej cez Oštepovú ulicu. )


© Copyright Business Consulting & Services 2003 webdesign by: ABSolution s.r.o.